ماه...

درخواست حذف این مطلب
ماه شب رواق دل و ماه آسمان
ماه پر از زمانه ی دل های عاشقان

هردو ندای رحمت دیوان آرزو
چشمان چشمه ی دل دیوان آهوان

چندین شب رویایی جان در کمان دل
چندین نوای عاشقی جان کاهلان


چون ماه ،من سیاه پر از آفت م
سنگین ترین دل سِیَه جان شاعران

کم بودن دلی که ندارد دلی ز خود
آمرزشی که عاشق دنیای حامدان

بس باشد این سخن ،ز دلم سخت می رود
اشک سفید شکر خدای دل وجهان

#smk
#سید_محمد_کاظمی
# _شعر