وقتی...

درخواست حذف این مطلب
آ چرا که قلب تو،قلبی ش ته است آواز ه و صدای تو بر دل خجسته است
وقتی که یک نگاه گذر می کنم تورا می بینمت که روی تو گردی نشسته است
با من تو گفت و گو و هی شکوفه کن وقتی که شاخه ی دل من هم شکفته است
پیشانی ات نوشته کنم،عاشقت شدم وقتی که عشق و عاشقی ات را نوشته است
با بال های آه تو پروانه ای شوم وقتی که بال ناب تو من را گرفته است